برترین های آزمون

 ردیف

اسامی نفرات برتر آموزشگاه مراقبت وزیبایی مرزنگ

 تاریخ آزمون

دوره 

نمره

رتبه

1

 معصومه حبیبی،سمیه نورمند،اهام ایران محالی،،رزیتا اژنگ

 93/5/24

پیرایشگرابرو 

 100

اول 

2

 صدیقه حمادی،صباح بدری

 //

// 

 97/5

دوم 

3

 تهمینه عیدی پور،صباح بدری

 //

 //

 95

سوم 

4

 معصومه حبیبی،سمیه نورمند،صدیقه حمادی

 //

پیرایشگرموی زنانه 

 100

اول 

5

 ایران محالی ،خسرو بابادی 

 //

 //

 97/5

دوم 

6

 محامیدیان ،رزیتا اژنگ 

 //

 //

 95

سوم 

7

 بریحی،شیخ زاده

 //

آرایش وپیرایش 

 97/5

اول 

8

مرادی زارعی،خزامی،زیبا صالحی،امینی فر

 //

 //

 95

دوم 

9  سمانه مرادی زاده  // کاربردمواد شیمیایی  92/5

اول

 

10

 زهراصفری

 //

// 

 87/5

دوم 

11

 زهرا صفری،مهرنازکریمی نژاد

 //

 شنیون

 92/5

اول 

کلیه حقوق این پرتال متعلق به تیم پشتیبانی کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای خراسان رضوی میباشد